Planning op hoofdlijnen

Juni t/m oktober 2018

Inloopavonden over de ondergrondse restafvalcontainers per gemeente. U ontvangt hierover uiterlijk in oktober een brief.

Vanaf september in fasen

  • Keuzemoment eigen container voor restafval of ondergrondse container in een kern voor woningen buiten de bebouwde kom. U ontvangt hierover uiterlijk in het najaar een brief. U kunt uw keuze doorgeven tot eind februari 2019.
  • De ondergrondse restafvalcontainers plaatsen wij in het najaar en de winter. Per container is dit ongeveer 1 dag werk. U merkt hier weinig van.

Eind juni 2019

Laatste keer legen restafvalcontainer en omzetten restafvalcontainer naar container voor plastic verpakkingen en drinkpakken. U ontvangt vooraf een brief.

1 juli 2019

Start nieuwe manier van afval aanbieden.