Veelgestelde vragen

Op de meest voorkomende vragen hebben wij al antwoord gegeven. Mocht uw vraag er niet tussen staan dan kunt u contact met ons opnemen.

Algemene vragen

We scheiden toch al veel afval. Waarom moet het dan anders?

Inwoners van Rivierenland scheiden hun afval inderdaad al best goed. Maar het kan nog beter! De grondstoffen voor nieuwe producten en materialen raken op. Alles wat we uit de grond halen en na gebruik verbranden, moeten we opnieuw uit de grond halen. Dat zorgt voor opwarming van de aarde. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen! Door meer afval te scheiden en te hergebruiken. Maar dan moeten we er eerst voor zorgen dat er minder herbruikbare materialen in de verbrandingsoven komen. En dat doen we door ons afval nog beter te scheiden. Het meeste afval dat nu nog vernietigd wordt in de verbrandingsoven, had namelijk nog gescheiden kunnen worden. Maar ongeveer een kwart is ‘echt’ restafval.

Waarom is het nodig om van de grijze container over te stappen op de ondergrondse containers

Er zijn verschillende manieren om mensen te stimuleren hun afval beter te scheiden. Een daarvan is het werken met een vast en variabel tarief. Daarmee is in Rivierenland de gemiddelde hoeveelheid restafval al fors gedaald. Daarmee is de grens van dit systeem echter bereikt. Om de landelijke doelstelling te kunnen halen (30 kg restafval per huishouden in 2025) is meer nodig. Het blijkt dat het zelf wegbrengen van restafval een grote stimulans is om nog beter te scheiden. En daarom hebben de Avri-gemeenten gekozen voor de ondergrondse containers.

Ik vind het lastig dat ik mijn restafval zelf weg moet brengen. Hoe ga ik daarmee om?

Wij begrijpen dat het best even wennen zal zijn. Maar uit de ervaringen in andere gemeenten blijkt dat inwoners met deze nieuwe manier van afval aanbieden nog maar heel weinig restafval over houden. Ze gaan hun afval namelijk veel beter scheiden. Als u beter gaat scheiden, heeft u minder restafval wat u dan minder vaak hoeft weg te brengen. Dit restafval brengt u weg in kleine afvalzakken van 30 liter. Een afvalzak van 30 liter weegt gemiddeld 3,5 kilo.

Ik heb geen brief ontvangen over de veranderingen

Per eind november 2018 moeten alle huishoudens in de 8 Avri-gemeenten minstens één brief hebben gekregen over de veranderingen in de manier van afval aanbieden. Hebt u nog niets ontvangen? Neem dan contact op met Avri via info@avri.nl of via 0354-58 53 53.

Kosten

In 2019 stijgen de kosten voor afval in Rivierenland. Wat betekent dit voor mij?

Veel inwoners maken zich zorgen over de kosten. U betaalt jaarlijks een vast bedrag en daarbij een bedrag per keer dat u restafval aanbiedt. Inwoners die goed opletten wat ze nog bij het restafval doen en hierdoor hun afval nog beter scheiden, betalen minder.  Het hoeft dus niet zo te zijn dat u meer gaat betalen.

Vanaf 1 juli 2019 krijgen de meeste inwoners te maken met een ondergrondse wijkcontainer voor restafval. Dan betaalt u per keer dat u een afvalzak in de container gooit. U zet dus geen container meer aan de straat. Het tarief per afvalzak is veel lager dan het tarief dat medio 2018 in de pers genoemd werd.

Betalen inwoners van Rivierenland meer dan in de rest van Nederland?

Integendeel. In 2018 betaalden huishoudens in Nederland gemiddeld € 241 voor het aanbieden van afval. In onze regio was dat in 2018 gemiddeld € 199. Met een gemiddelde afvalstoffenheffing van € 213 in 2019, betalen huishoudens in Rivierenland dus nog steeds een stuk minder.

 

Wat wordt er allemaal betaald van mijn afvalstoffenheffing?

Van de afvalstoffenheffing betalen we, naast het inzamelen van het restafval, ook de milieustraten, het inzamelen van glas, blik, textiel, groente-, fruit- en tuinafval, papier en plastic verpakkingen, drinkpakken en blik. Uit de heffing betalen we o.a. ook de transportkosten (vrachtauto's), de kosten om de ingezamelde grondstoffen te laten recyclen, de personeelskosten, de gebouwen, het plaatsen en onderhouden van de inzamelsystemen en de belasting aan de rijksoverheid. Die vaste kosten blijven bestaan, ook als u geen restafval zou aanbieden.

Ik wil geen afvalstoffenheffing meer betalen. Ben ik hier vanaf als ik mijn grijze container of  toegangspas voor de ondergrondse container weer inlever?

Nee, u betaalt niet alleen afvalstoffenheffing voor het mogen aanbieden van restafval. 
Van de afvalstoffenheffing betalen we, naast het inzamelen van het restafval, ook de milieustraten, het inzamelen van glas, blik, textiel, groente-, fruit- en tuinafval, papier en plastic verpakkingen en drinkpakken. Uit de heffing betalen we daarnaast ook de transportkosten (vrachtauto's), de kosten om de ingezamelde grondstoffen te laten recyclen, de personeelskosten, de gebouwen, het plaatsen en onderhouden van de inzamelsystemen en de belasting aan de rijksoverheid. Die kosten blijven bestaan, ook als u geen restafval zou aanbieden.

In de brief staat dat ik € 169 moet betalen. Komt dit bovenop het bedrag dat ik al aan BSR heb betaald?

Nee. Het basistarief van € 169 is voor het hele jaar 2019.

U betaalt vanaf 1 juli wel €1* voor elke keer dat u een zak restafval aanbiedt bij de ondergrondse container voor restafval.

*Woont u in een flat of appartement, dan geldt een ander tarief omdat gft niet apart kan worden ingezameld.

Over de pas voor ondergrondse container voor restafval

Hoe kom ik aan de speciale pas om de ondergrondse container te gebruiken?

Heeft u nog geen pas? Dan ontvangt u deze pas in juni 2019 via de post. Heeft u wel een pas? Dan kunt u die blijven gebruiken.

Wat moet ik doen als de pas het niet doet?

Neem contact op met Avri. Het telefoonnummer van het Klantcontactcentrum is (0345) 58 53 53. Is de pas kapot buiten normale slijtage? Dan zijn de kosten voor een nieuwe pas € 15.

Als de container vol is en ik haal mijn pas over de lezer, wordt er dan toch 1 euro afgeschreven?

Containers worden geleegd voordat ze helemaal vol zijn. Is een container onverhoopt toch vol dan kan de container niet geopend worden. Bij sommige storingen gaat de container ook niet meer open. Als u de pas dan toch over de scanner gehaald heeft, wordt er niets geregistreerd en hoeft u niet te betalen.

Wanneer de trommel van een container klem zit en er geen vuilniszak gestort kan worden, hoeft u ook niet te betalen. Is er een storing, meld deze dan bij het Klantcontactcentrum. Het telefoonnummer is (0345) 58 53 53.

Moet ik de afvalpas ook gebruiken bij de milieustraat?

Nee, op de milieustraat kunt u alleen afrekenen met uw pinpas. We kunnen op de milieustraat wel naar een legitimatie vragen om te bevestigen dat u in het Avri-gebied woont. U kunt dan ook uw afvalpas laten zien.

Ik heb geen brief met pas ontvangen. Kunt u een nieuwe sturen?

Wacht eerst nog even af. Uiterlijk 19 juni moet de pas bij u binnen zijn. Hebt u de pas dan nog niet ontvangen neem dan contact op met Avri.

Als ik de pas van de brief afhaal blijft de streepjescode achter. Doet mijn pas het nu nog wel?

Uw pas werkt gewoon. Deze streepjescode en het pasnummer zijn ook op de brief afgedrukt voor extra controle. In uw pas zit een chip die communiceert met de ondergrondse container. Daarom mag u ook nooit een gaatje in de pas maken.  

Ik denk dat ik de brief met de pas heb weggegooid. Nu heb ik dus geen pas. Wat nu?

Kijk thuis eerst nog even goed. Weet u zeker dat u al een brief hebt ontvangen? De pas is er uiterlijk 19 juni. Kunt u de pas echt niet terugvinden? Dan kunt u tegen kosten van €15 een nieuwe aanvragen.

In de brief staat dat het plastic verpakkingen, drinkpakken en blik in de grijze container met de oranje sticker moet. Hoe kom ik aan een oranje sticker?

U kunt de grijze container na de laatste ledigingsdag gewoon gebruiken voor plastic verpakkingen, drinkpakken en blik. De oranje stickers krijgt u opgestuurd.

Hoeveel passen krijg ik?

Elk adres (huishouden) ontvangt 1 pas. U kunt vanaf 1 juli 1 extra pas aanvragen. De kosten hiervoor zijn € 15. Vanaf 1 juli kunt u de extra pas aanvragen via het formulier Afvalpas aanvragen op avri.nl. Lukt dit niet, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum is (0345) 58 53 53. De aanvragen voor een extra pas zullen vanaf september verwerkt worden.

Ik woon met meerdere mensen in een woning. Krijgen wij allemaal een eigen pas?

Soms wel en soms niet. Het gaat er om of het gebouw als woning voor één huishouden bij uw gemeente is geregistreerd. Gaat het om 1 woning, dan krijgt u ook 1 pas. Gaat het om meer woningen in een gebouw, dan krijgt u meer passen. Krijgt uw huishouden een eigen aanslag voor de afvalstoffenheffing? Dan heeft uw huishouden recht op een pas.

Wat zijn de kosten van de pas?

U krijgt de eerste pas gratis. Raakt u de pas kwijt of is de pas kapot (buiten normale slijtage)? Dan betaalt u € 15 voor een nieuwe pas.

Wat moet ik doen als ik mijn pas kwijt ben?

Neem contact op met Avri via info@avri, de website of de AvriApp. Het telefoonnummer van het Klantcontactcentrum is (0345) 58 53 53. De kosten voor een nieuwe pas zijn € 15.

U bent zelf verantwoordelijk voor de pas. Berg uw pas dus goed op. Dan kan niemand anders uw pas gebruiken zonder dat u dit weet. De pas die u als verloren meldt wordt geblokkeerd en kan dus niet meer worden gebruikt.

Hebt u twee passen, dan meldt u bij het Klantcontactcentrum het nummer van de pas die u nog wel hebt. De andere pas wordt dan geblokkeerd. Pas sprake van in september.

Als ik ga verhuizen moet ik de pas dan meenemen?

Als u gaat verhuizen laat u de pas achter in de woning voor de nieuwe bewoners. Zodra u bij uw gemeente bent uitgeschreven komen de afvalstortingen niet meer voor uw rekening.

Zodra de nieuwe bewoner is ingeschreven kan deze de pas gaan gebruiken.

Komt u in een woning waar geen pas aanwezig is? Dan kunt u deze aanvragen via Info@avri.nl, de website of telefoonnummer is (0345) 58 53 53.

Ruilen container voor plastic verpakkingen, drinkpakken en blik

Mag ik mijn kleine restafvalcontainer omruilen voor een grote zodat ik meer plastic verpakkingen, drinkpakken en blik kan bewaren?

Ja, dat mag. Als u nu meer dan 3 zakken plastic verpakkingen, drinkpakken en blik per 3 weken hebt, is het verstandig om een grote container aan te vragen.

U vraagt het ruilen van uw container tot 1 augustus aan via avri.nl/containerbestellen. U hebt daarbij de code nodig die in de brief staat die wij u gestuurd hebben over het ruilen van de container.
Lukt het niet om het zelf via de website te regelen? Dan kunt u bellen met Avri, (0345) 58 53 53. Ons Klantcontactcentrum helpt u dan graag. Ook dan hebt u de code uit de brief nodig.

Aanvragen die na 1 augustus binnenkomen worden vanaf november verwerkt. Gratis ruilen is mogelijk tot 1 april 2020.

Hoeveel plastic verpakkingen, drinkpakken en blik passen er in de kleine en in de grote container?

In de kleine container past de losse inhoud van 3 speciale inzamelzakken voor plastic verpakkingen, drinkpakken en blik. Het is de bedoeling dat u het afval los in de container doet. In de grote container past de losse inhoud van 5 à 6 zakken.

Waar laat ik mijn plastic verpakkingen, drinkpakken en blik als mijn kleine container vol is?

Tot u de grote container hebt gekregen, kunt u het overtollige plastic verpakkingen, drinkpakken en blik (PMD-afval) gratis naar een van onze milieustraten brengen. Wij legen alleen de container bij het ophalen. Losse zakken kunnen wij niet meer meenemen, omdat we de meeste routes rijden met een vrachtwagen met automatische laad-arm.

Hoe regel ik dat mijn kleine container voor een grote wordt omgeruild?

U vraagt het ruilen van uw container aan via avri.nl/containerbestellen. U hebt daarbij de code nodig die in de brief staat die wij u gestuurd hebben over het ruilen van de container.

Lukt het niet om het zelf via de website te regelen? Dan kunt u bellen met Avri, (0345) 58 53 53. Ons Klantcontactcentrum helpt u dan graag. Ook dan hebt u de code uit de brief nodig.

Heeft u een grote container en wilt u deze ruilen voor een kleine? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum.

Tot wanneer kan ik een grotere of kleinere container aanvragen?

U mag het ruilen van de container altijd aanvragen, maar aanvragen tot 1 augustus 2019 worden als eerste behandeld. Aanvragen die vanaf 1 augustus binnenkomen, kunnen we pas vanaf november verwerken.

Wat kost het omruilen van de kleine container?

Het omruilen van de container is gratis als u dit voor 1 april 2020 aanvraagt. Daarna kost het € 35 voor het ruilen van een of meerdere containers (per levering).

Wanneer en hoe hoor ik wanneer mijn container omgeruild wordt?

Het omruilen van de containers start begin september en zal enkele maanden duren.
Wij laten u minstens 1 week van tevoren weten wanneer we uw container komen omruilen en wat u dan moet doen.
Op het aanvraagformulier voor omruilen geeft u aan of u het liefst via e-mail of via SMS deze informatie wilt krijgen.

Waarom kan ik mijn grote container niet eerder krijgen?

Wij inventariseren eerst het aantal aanvragen, zodat we niet te veel of te weinig containers laten maken.

Moet ik thuisblijven voor het omruilen van mijn container?

Nee, u zet de container op de omruildag aan de openbare weg zo dicht mogelijk bij uw perceel.

Mag ik mijn grote container ook ruilen voor een kleine container ?

Ja, het omruilen ongeacht formaat van een container voor plastic verpakkingen, drinkpakken en blik is tot 1 april 2020 eenmalig gratis.

Wanneer wordt de container omgeruild?

Wij voeren eerst de wisseling van kleine naar grote containers voor plastic verpakkingen, drinkpakken en blik uit. De eerste leveringen starten vanaf september. Daarna starten we met de wisseling van groot naar klein.

Binnen de bebouwde kom

Welk gebied bedoelt Avri precies met 'binnen de bebouwde kom'?

Dit zijn de kernen binnen de ‘bebouwde kom’. 
Soms vallen ook adressen binnen de bebouwde kom onder het buitengebied. Dit is het geval als:

• de loopafstand voor een groot aantal adressen meer is dan 250 meter en/of;
• er weinig woningen in een groot gebied staan (dunbevolkte kernen met minder dan 72 aansluitingen) en/of;
• het vanwege routeplanning en kosten slimmer is om met eigen restafvalcontainers aan huis te werken.

Ik woon in een laagbouwwoning binnen de bebouwde kom. Wat gaat er voor mij veranderen vanaf 1 juli 2019?

Plastic verpakkingen, drinkpakken en blik
Plastic verpakkingen, drinkpakken en blik blijven we bij u thuis ophalen. Hiervoor gebruikt u straks uw grijze container waar nu het restafval in gaat. U doet de plastic verpakkingen, drinkpakken en blik los of in de speciale doorzichtige afvalzakken in de container. Deze container wordt 1 keer per 3 weken geleegd. De kosten voor het inzamelen en recyclen van herbruikbare materialen zitten in het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing. U betaalt voor het aanbieden van deze container dus niets extra.

Groente-, fruit- en tuinafval (gft)
U houdt uw groene container. Avri blijft uw gft-afval aan huis ophalen. Uw gft-container wordt, net als nu, ten minste 1 keer per 2 weken geleegd. In de zomermaanden wordt in West Betuwe en West Maas en Waal het gft wekelijks ingezameld.
De kosten voor het inzamelen en recyclen van herbruikbare materialen zitten in het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing. Inwoners van West Maas en Waal en West Betuwe betalen een iets hoger vast tarief. U betaalt voor het aanbieden van een gft-container per keer niets extra.

Papier en karton
U houdt uw blauwe container. Avri blijft uw papier en karton aan huis ophalen. Uw container voor papier en karton wordt, net als nu, 1 keer per maand geleegd. U betaalt voor het aanbieden van een blauwe container niets extra.

Let u erop dat het deksel van uw container dicht kan als u deze aan de straat zet? Ook mag er geen afval naast de containers worden gezet als deze aan de straat staan (ook geen papier en karton).

Brengcontainers voor glas, papier/karton en textiel
De brengcontainers voor glas, blik, papier/karton en textiel blijven staan waar ze nu staan. De kosten voor het inzamelen en recyclen van herbruikbare materialen zitten in het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing. U betaalt dus niet per keer dat u afval naar deze containers brengt. Avri gaat nog kijken of er extra brengcontainers nodig zijn, zodat het makkelijker wordt om uw afval naar deze containers te brengen.

Restafval 
Avri haalt uw restafval vanaf 1 juli 2019 niet meer aan huis op. U brengt dit dan zelf weg naar een ondergrondse container in de buurt. U kunt de container openen met een speciale pas. U betaalt per keer dat u een zak met restafval (maximaal 30 liter, dus een middelgrote pedaalemmerzak) in de ondergrondse container doet.

Blijven de speciale zakken voor plastic verpakkingen, drinkpakken en blik beschikbaar?

Ja, deze zakken blijven voorlopig beschikbaar. Inwoners binnen de bebouwde kom mogen deze gebruiken om in huis plastic verpakkingen, drinkpakken en blik te verzamelen en ze dan in de nieuwe container voor plastic verpakkingen, drinkpakken en blik te doen.

Ik heb een tweede container nodig voor plastic verpakkingen, drinkpakken en blik, papier/karton of voor gft-afval. Kan dat?

Ja. U kunt voor papier en karton, gft en plastic verpakkingen, drinkpakken en blik maximaal twee containers per soort gebruiken. U betaalt vanaf 1 januari 2019 € 35 per levering van een of meer extra containers.

Buiten de bebouwde kom

Welk gebied bedoelt Avri precies met 'buitengebied'?

In het kader van afval inzamelen bedoelen Avri en uw gemeente met ‘buitengebied: het gebied buiten de bebouwde kom zoals de gemeenteraad dat heeft vastgesteld. Soms vallen om die reden ook adressen binnen de bebouwde kom onder het buitengebied. Dit is het geval als:

• de loopafstand voor een groot aantal adressen meer is dan 250 meter en/of;
• er weinig woningen in een groot gebied staan (dunbevolkte kernen met minder dan 72 aansluitingen) en/of;
• het vanwege routeplanning en kosten slimmer is om met eigen restafvalcontainers aan huis te werken.

Inwoners van het buitengebied krijgen de keuze om restafvalcontainers aan huis te houden of hun afval naar een ondergrondse container in de dichtstbijzijnde kern te brengen. Het is goed mogelijk dat zij dan meer dan 250 meter met hun afval moeten lopen/rijden. Er worden geen ondergrondse containers geplaatst in het buitengebied.

Ik woon buiten de bebouwde kom. Wat gaat er voor mij veranderen vanaf 1 juli 2019?

plastic verpakkingen, drinkpakken en blik
Het ophalen van de zakken stopt per 1 juli 2019. U krijgt een extra container voor plastic verpakkingen, drinkpakken en blik. Deze container wordt 1 keer per 3 weken geleegd. De kosten voor het inzamelen en recyclen van deze herbruikbare materialen zitten in het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing. U betaalt voor het aanbieden van deze container dus niets extra. 

Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) 
U houdt uw groene container. Avri blijft uw gft-afval aan huis ophalen. Uw gft-container wordt, net als nu, 1 keer per 2 weken geleegd. In de zomermaanden wordt in West Betuwe en West Maas en Waal het gft wekelijks ingezameld.
De kosten voor het inzamelen en recyclen van herbruikbare materialen zitten in het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing. Inwoners van West Maas en Waal en West Betuwe betalen een iets hoger vast tarief. U betaalt voor het aanbieden van een gft-container per keer niets extra.

Papier en karton
U houdt uw blauwe container. Avri blijft uw papier en karton aan huis ophalen. Uw container voor papier en karton wordt, net als nu, 1 keer per maand geleegd. De kosten voor het inzamelen en recyclen van herbruikbare materialen zitten in het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing. U betaalt voor het aanbieden van een container niets extra.

Let u erop dat het deksel van uw container dicht kan als u deze aan de straat zet? Ook mag er geen afval naast de containers worden gezet als deze aan de straat staan (ook geen papier en karton).

Restafval
U kunt kiezen:

1.  U brengt uw restafval zelf naar een ondergrondse container in een kern bij u in de buurt. Hiervoor heeft u een pas nodig. U betaalt per keer dat u een zak met restafval in de ondergrondse container doet. Uw container aan huis voor restafval wordt dan uw container voor plastic verpakkingen en drinkpakken. Wij sturen u stickers om op deze container te plakken zodat dit zichtbaar wordt.

2.  U houdt uw container voor restafval. Deze kunt u 1 keer per 4 weken aan de straat zetten om te laten legen. U betaalt daarvoor per keer dat u de container aanbiedt. U krijgt dan een extra container voor plastic verpakkingen en drinkpakken.

U heeft een brief gekregen over hoe u uw keuze aan ons doorgeeft. Dat kan tot 15 maart 2019.

 

Centrum van Culemborg, Zaltbommel of Tiel

Ik woon in het stadscentrum van Culemborg, Tiel of Zaltbommel. Wat gaat er voor mij veranderen vanaf 1 juli 2019?

Plastic verpakkingen, drinkpakken en blik
plastic verpakkingen, drinkpakken en blik worden voorlopig nog wekelijks aan huis opgehaald zoals u gewend bent. Avri plaatst in de loop van 2019 ondergrondse perscontainers voor plastic verpakkingen, drinkpakken en blik op redelijke loopafstand. Zodra u deze kunt gebruiken, krijgt u hierover bericht van ons. 
Het gebruik van de ondergrondse containers voor plastic verpakkingen, drinkpakken en blik kost niets extra. U kunt de containers straks gratis openen met uw afvalpas.

Glas, blik, papier/karton en textiel
U kunt uw glas, papier/karton en textiel, net als nu, naar een ondergrondse container brengen. De brengcontainers blijven waar ze nu staan. Vanaf 1 juli 2019 kunt u ook blik kwijt in de glasbak.

Sommige inwoners hebben een eigen container voor gft en/of voor papier en karton. De gft-container wordt, net als nu, 1 keer per 2 weken geleegd. De container voor papier en karton wordt, net als nu, 1 keer per maand geleegd. De kosten voor het inzamelen en recyclen van herbruikbare materialen zitten in het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing. U betaalt voor het aanbieden van glas, blik, papier/karton en textiel dus niets extra.

Voedselafval (zoals etensresten, groente en fruit)
Als meer inwoners samen om een cocon voor voedselafval vragen, dan wordt het verzoek om een cocon te plaatsen voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van Avri. Bij goedkeuring worden afspraken gemaakt met de inwoners.
Voor het aanvragen van een cocon voor voedselafval kunt u contact opnemen met Avri. Inwoners die hier ruimte voor hebben kunnen ook een eigen (individuele) container voor voedselafval aanvragen.

Restafval
U brengt uw restafval net als nu naar een ondergrondse container. Deze container staat op maximaal 250 meter van uw huis. U betaalt per keer dat u een afvalzak in de container doet. De inwerp-opening wordt aangepast van 60 naar 30 liter.

Moet ik speciale zakken gebruiken in de ondergrondse container voor plastic verpakkingen, drinkpakken en blik?

Ja. U blijft de speciale zakken gebruiken. Die worden voorlopig nog wekelijks aan huis opgehaald zoals u gewend bent. Avri plaatst in de loop van 2019 ondergrondse perscontainers voor plastic verpakkingen, drinkpakken en blik op redelijke loopafstand. Zodra u deze kunt gebruiken, krijgt u hierover bericht van ons. 
Het gebruik van de ondergrondse containers voor plastic verpakkingen, drinkpakken en blik kost niets extra. U kunt de containers straks gratis openen met uw afvalpas. Ook dan gebruikt u de speciale zakken. 

Hoe zit het exact met de gft-inzameling in de binnenstad van Culemborg, Tiel en Zaltbommel? Is het mogelijk dat de gft-containers blijven?

Er verandert niets aan de inzameling van gft in de binnensteden. Inwoners in de binnensteden van Culemborg, Tiel en Zaltbommel die nu in het bezit zijn van een gft-container kunnen en mogen deze blijven gebruiken.

Flat of appartement

Ik woon in een flat of appartement. Wat gaat er voor mij veranderen vanaf 1 juli 2019?

Plastic verpakkingen, drinkpakken en blik
Avri haalt de bekende transparante zakken wekelijks op. Door plastic verpakkingen, drinkpakken en blik elke week op te halen, komt er meer service voor het goed gescheiden aanbieden van deze recyclebare materialen. Dat leidt voor u tot minder restafval en dus minder kosten.

De kosten voor het inzamelen en recyclen van herbruikbare materialen zitten in het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing. U betaalt voor het aanbieden van plastic verpakkingen, drinkpakken en blik dus niets extra.

Appartementen in de stadscentra gaan gebruik maken van de ondergrondse perscontainers voor plastic verpakkingen, drinkpakken en blik.

Glas, blik, papier/karton en textiel
U kunt dit, net als nu, naar de hiervoor bestemde brengcontainers brengen of in de container in of bij uw appartement. De brengcontainers blijven waar ze nu staan. U betaalt voor het aanbieden van glas, papier/karton en textiel niets extra. Vanaf 1 juli 2019 kunt u blik ook kwijt in de glasbak.
Sommige inwoners gebruiken een eigen container voor gft en/of papier en karton. Uw gft-container wordt, net als nu, 1 keer per 2 weken geleegd. Uw papiercontainer wordt, net als nu, 1 keer per maand geleegd. De kosten voor het inzamelen en recyclen van herbruikbare materialen zitten in het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing. U betaalt voor het aanbieden van glas, blik, papier/karton en textiel dus niets extra.

Voedselafval (zoals etensresten, groente en fruit)
Als meer inwoners samen om een cocon voor voedselafval vragen, dan wordt het verzoek om een cocon te plaatsen voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van Avri. Bij goedkeuring worden er afspraken gemaakt met de inwoners.
Voor het aanvragen van een cocon voor voedselafval kunt u contact opnemen met Avri.

Inwoners die hier ruimte voor hebben, kunnen ook een eigen (individuele) container voor voedselafval aanvragen.

Restafval
U brengt uw restafval, net als nu, naar een ondergrondse container. Deze container staat op maximaal 250 meter van uw huis. Ook dan betaalt u per keer dat u een afvalzak in de container doet. De inwerp-opening wordt aangepast van 60 naar 30 liter.

Over de locaties van de ondergrondse containers voor restafval

Hoe hebben de gemeente en Avri de plaatsen voor de containers gekozen?

De plaatsen van de ondergrondse containers zijn heel zorgvuldig gekozen. Het vinden van een geschikte plaats is niet altijd makkelijk. Elke plaats moet aan veel eisen voldoen. Er zijn 19 eisen vastgesteld door Avri en uw gemeente. Alle gekozen plaatsen voldoen aan deze eisen waarbij gekeken is naar de verschillende belangen. Zo wordt rekening gehouden met bereikbaarheid, veiligheid, technische geschiktheid, ondergrondse kabels en leidingen, het beperken van de kans op schade en overlast en op aantasting van het uiterlijk van de openbare ruimte. Hier vindt u de lijst met eisen.

Ik ben het niet eens met de gekozen plaats voor de ondergrondse container. Wat nu?

Alle gekozen plaatsen voldoen aan een lijst van eisen die uw gemeenten en Avri hebben opgesteld. 

Uw gemeente en Avri hebben in 2018 inloopavonden georganiseerd, waarbij zij inwoners om reacties of hebben gevraagd over de gekozen plaatsen. Inwoners konden ook via de website afvalscheidenheelgewoon.nl hun reactie op de ondergrondse container indienen. Deze reacties zijn meegewogen met een lijst van eisen en vervolgens zijn de plaatsen definitief vastgesteld. Alle inwoners zijn (of worden) daarna per brief geïnformeerd over de definitieve plaats van de container waar zij gebruik van gaan maken.

 

Wat is er gebeurd met mijn reactie op de geplande plaats van de ondergrondse container?

Per gemeente zijn na afloop van de inloopavonden de opmerkingen van de inwoners over de plaatsen van de containers besproken door de gemeente en Avri. De voorlopige plaatsen zijn toen nogmaals serieus bekeken. Als er goede argumenten waren tegen bepaalde plaatsen, dan is gekeken of deze konden worden aangepast. Dat lukte niet altijd, bijvoorbeeld omdat een andere plaats niet meer geschikt bleek. Waar mogelijk werd er met de inwoners meegedacht. In een aantal gevallen zijn er containers verplaatst of bijgekomen.

De meeste inwoners hebben inmiddels een brief ontvangen met daarin het besluit over de definitieve plaats (de beschikking). Dat kan dezelfde plaats zijn als de eerder voorgestelde plaats, maar het kan dus ook om een aangepaste plaats gaan. Tegen het besluit kunnen inwoners die dat willen, een bezwaarschrift indienen. In de beschikking wordt uitgelegd hoe een bezwaarschrift kan worden ingediend. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet automatisch in dat een container niet wordt geplaatst. Als later blijkt dat er terecht bezwaar is aangetekend tegen een plaats en de plaats daardoor moet veranderen, dan wordt de container verplaatst.

Als u nog geen brief heeft ontvangen, kan het zijn dat de plaats van uw ondergrondse container nog niet definitief is vastgesteld. U kunt dit controleren op de pagina Waar staan de ondergrondse containers, op de pagina van uw gemeente.

Hoe ver moet ik straks lopen met mijn zak restafval?

In de kernen binnen de bebouwde kom staan de containers meestal op maximaal 250 meter van uw huis. Avri en uw gemeente hebben bepaald dat dit de maximaal redelijke loopstand is, die voor de meeste inwoners moet gelden. In de criteria voor de plaatsen van ondergrondse containers staat wanneer er van die richtlijn mag worden afgeweken.

Over bezwaar maken

Waarom heb ik een brief over de definitieve plaats van een ondergrondse container ontvangen?

Omdat het inzamelen van restafval gaat veranderen per 1 juli 2019 moeten er in regio Rivierenland honderden nieuwe (en bestaande) ondergrondse containerplaatsen worden toegewezen aan huishoudens. De containerplaatsen zijn tot stand gekomen na het volgen van een zorgvuldige procedure:

a.     Eerst zijn de voorlopige plaatsen per brief bekend gemaakt. Die brieven zijn in de regel 2 weken voor de eerste inloopbijeenkomst gestuurd;

b.     Inwoners kregen enkele weken de tijd om te reageren op de voorlopige plaats (per brief, websiteformulier en reactieformulier op de inloopbijeenkomsten). Reageren kon tot 3 dagen na de laatste inloopbijeenkomst in die gemeente;

c.      Aan de hand van de binnengekomen reacties  hebben Avri en de gemeenten de voorlopige plaats van een container nog eens goed bekeken. Hierdoor kan een plaats zijn veranderd, maar dat hoeft niet;

d.     het Dagelijks Bestuur van Avri heeft vervolgens een besluit genomen over de definitieve plaats van een container;

e.     Inwoners ontvingen weer een brief maar nu met de definitieve plaats. Dit is een officieel besluit en daartegen kon bezwaar worden gemaakt.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Hoe u een bezwaarschrift indient is uitgelegd in de brief (de beschikking) die u heeft ontvangen. Daarin staat:

Wilt u bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de definitieve plaats van uw ondergrondse restafvalcontainer? Dan kunt u schriftelijk een bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van Avri. Dit kan alleen binnen de wettelijke termijn van 6 weken na de datum in deze brief. Neem in uw bezwaarschrift in ieder geval de volgende punten op:

• betreft: bezwaarschrift ondergrondse container;
• uw naam en adres;
• de datum van uw bezwaarschrift;
• het kenmerk van deze brief (u kunt ook een kopie van de brief meesturen);
• de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit;
• uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar: 
Dagelijks Bestuur Avri 
Postbus 290
4190 CG Geldermalsen

Dat kan alleen per post, omdat we alleen bezwaarschriften met een handtekening in behandeling kunnen nemen.

Aan het indienen en het behandelen van een bezwaarschrift zijn nooit kosten verbonden.

Wat gebeurt er als ik bezwaar maak?

Voor het behandelen van een bezwaar is in de wet (Algemene wet bestuursrecht) een proces bepaald dat Avri moet doorlopen:

a.     U krijgt een ontvangstbevestiging. Dit is het bewijs dat uw bezwaarschrift is ontvangen. Het kan zijn dat u het bezwaarschrift niet goed heeft ingediend. Kijk voor de eisen bij de vraag Hoe kan ik bezwaar maken?. In de ontvangstbevestiging staat wat er mis is met het bezwaarschrift. U krijgt dan 2 weken de tijd om het bezwaarschrift helemaal goed in te dienen. Vanwege het uitstel schuift de behandeling van het bezwaarschrift dan ook 2 weken op.

b.     Als het bezwaarschrift aan de eisen voldoet, kunt u gebruik maken van het recht om 'gehoord' te worden. Dat betekent dat u het bezwaarschrift mondeling mag toelichten. Dat kan per telefoon, maar ook door naar Avri te komen. Daar worden hoorzittingen gepland.

c.      Na de hoorzitting maakt de hoorcommissie (de medewerkers die de inwoner hebben gesproken) een kort verslag van het gesprek. De commissie geeft advies of uw bezwaarschrift + mondelinge toelichting moet leiden tot aanpassing van de plaats. 
(Let op: U hóeft geen gebruik te maken van het 'horen'. Het is geen verplichting en heeft ook geen invloed op de manier waarop een bezwaarschrift wordt afgehandeld).

d.     Het Dagelijks Bestuur neemt vervolgens een besluit over uw bezwaarschrift.

e.     U ontvangt een brief met het besluit op het bezwaarschrift thuis. Daarin staat of het bezwaarschrift leidt tot aanpassing van de plaats (het bezwaar is dan toegewezen) of dat de container plaats niet verandert (het bezwaar is afgewezen). In de brief staat hoe u in beroep kunt gaan bij de rechter.

Mag de container worden geplaatst terwijl ik bezwaar tegen de plaats heb gemaakt?

Het Dagelijks Bestuur van Avri heeft bepaald dat er gestart kan worden met het plaatsen van de containers vanaf het moment dat het besluit over de containerplaats bij de inwoners per post is bezorgd. Ook de wet (Algemene wet bestuursrecht) bepaalt dat uitvoering van een besluit (het plaatsen van de container) niet hoeft te wachten tot na de bezwaartermijn. 

Het Dagelijks Bestuur van Avri gaat er daarbij van uit dat de definitieve plaatsen zorgvuldig zijn bepaald (inclusief het behandelen van de reacties op de voorlopige plaats) zodat er over het algemeen geen reden is om aan te nemen dat een plaats nog moet veranderen.

Over de ondergrondse containers voor restafval

Hoe zwaar is een afvalzak eigenlijk?

In de opening van de ondergrondse container past een kleine afvalzak van ongeveer 30 liter. Een volle afvalzak weegt gemiddeld ongeveer 3,5 kilo. Het daadwerkelijke gewicht is natuurlijk afhankelijk van wat u in de zak doet.

Kan ik de ondergrondse container altijd gebruiken?

De containers zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week te gebruiken.

Hoe open ik de ondergrondse container?

De ondergrondse container voor restafval opent u met een pas. Als u nu nog geen gebruik maakt van een ondergrondse container, dan heeft u nu nog geen pas. In juni 2019 ontvangt u uw pas via de post.

Moet ik speciale zakken gebruiken?

Nee. U kunt eigen zakken gebruiken. Bijvoorbeeld een pedaalemmerzak of een grijze vuilniszak. In de containers past alleen een middelgrote zak van 30 liter. Dit is een halfvolle (normale) vuilniszak. Avri levert geen vuilnisbakken of -zakken voor restafval. Deze kunt u in de supermarkt of een warenhuis kopen.

Kan ik bij elke ondergrondse container in Rivierenland terecht?

Nee. U kunt gebruik maken van uw vaste ondergrondse container en van 1 andere container in de buurt. De plaats van uw vaste restafvalcontainer staat in de brief die u heeft ontvangen over de definitieve plaats van de container voor restafval die u moet gaan gebruiken. De andere (uitwijk-)container is bedoeld voor het geval uw vaste container buiten werking is (storing, onderhoud). Uw uitwijkcontainer staat vermeld in de brief die u in juni 2019 ontvangt samen met de afvalpas. De plaats van de uitwijkcontainer staat ook op een sticker op uw vaste container. Alleen deze twee containers kunt u openen met uw pas.

Mijn vaste ondergrondse container werkt niet. Wat nu?

Meld de storing alstublieft bij het Klantencontactcentrum van Avri, zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen oplossen. Het telefoonnummer is (0345) 58 53 53.

U kunt in geval van storing gebruikmaken van uw uitwijkcontainer, dat is een andere container in de buurt. De plaats van die container staat in de brief die u heeft ontvangen met uw afvalpas. Voor deze container moet u misschien iets verder lopen. Ook die container kunt u openen met uw pas.

Hoe vaak wordt de ondergrondse container geleegd?

Alle ondergrondse containers hebben een vulgraadsensor. Dat is een systeem dat meet hoe vol de container is. Als de container voor ongeveer 80% gevuld is, krijgt Avri een seintje om deze in te plannen voor een ophaalroute. Onze software stippelt dan een route uit langs al deze containers. Het is de verwachting dat een container ongeveer een keer per 1-2 weken geleegd moet worden. Dit is ook afhankelijk van het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de container, en de samenstelling van die huishoudens. 

Hoe vaak wordt er gecontroleerd op zwerfvuil rondom de containers?

Onze handhavers controleren extra vaak rond de invoering van de nieuwe manier van afval aanbieden. Als zij afval naast een container vinden, zorgen ze dat het vlot wordt opgeruimd en dat de veroorzaker een waarschuwing of een boete krijgt.

Privacy

Hoe gaat Avri om met persoonsgegevens?

Hoe Avri omgaat met persoonsgegevens hebben wij vastgelegd in onze privacyregeling. We voldoen daarmee aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U vindt de privacyregeling op de website van Avri (rechtsonderaan op elke pagina).

Wat wordt er via mijn afvalpas of containerchip geregistreerd? 

Als u een eigen restafvalcontainer gebruikt, is de chip in de container aan uw adres gekoppeld. De chip registreert op welke dagen en tijdstippen uw container geleegd is.  Verder registreren wij het volume van uw container (140 of 240 liter).

In beide gevallen geven we de vastgelegde gegevens door aan BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) zodat zij de hoogte van uw afvalstoffenheffing kunnen bepalen. 
De chip in containers voor restafval en plastic verpakkingen, drinkpakken en blik is daarnaast ook nodig voor containerbeheer, handhaving op vervuilde grondstoffen en om de routes van de inzamelwagens te verbeteren.

Wat wordt er geregistreerd als ik de pas bij de ondergrondse container gebruik?

Als u met de afvalpas de ondergrondse container opent, legt uw pas dit vast. Dit gaat via het unieke pasnummer. In ons systeem is het pasnummer gekoppeld aan uw adres. Dit is nodig om bij te kunnen houden hoe vaak u de container heeft gebruikt en wat u daarvoor moet betalen.

We geven de informatie over het gebruik van de containers met de datum en het tijdstip elke week door aan BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland). BSR gebruikt deze gegevens om de jaarlijkse aanslag afvalstoffenheffing op te stellen.

In Arnhem mochten er geen pasjes gebruikt worden. Waarom bij Avri wel?

Met de afvalpasjes en chips heeft Avri een rechtmatig doel. De gegevens zijn nodig om de vaste en variabele kosten van de afvalstoffenheffing te kunnen bepalen, voor het containerbeheer, het optimaliseren van routes en de handhaving op vervuiling van grondstoffen.

Arnhem kende nog geen vast en variabel tarief (diftar) maar had al wel afvalpasjes uitgegeven. Dat mocht niet omdat de gemeente met de pasjes geen rechtmatig doel had.

Luiers en incontinentiemateriaal

Gaat Avri luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen?

Incontinentiemateriaal hoort bij het restafval. Het dagelijks bestuur van Avri neemt op 4 juli a.s. een beslissing over het voorstel voor het apart aanbieden van incontinentiemateriaal. Zodra hier meer bekend over is informeren wij u via avri.nl en lokale kranten.

Zwerfafval en dumping

Hoe voorkomt Avri dat er meer afval wordt gedumpt?

We verwachten niet dat er veel mensen huisvuil gaan dumpen door de nieuwe manier van afval aanbieden. De meeste mensen houden zich gewoon aan de wet. Dat was in 2014 ook zo. Toen is het beleid ook veranderd: inwoners gingen apart betalen per keer dat zij afval aanboden. In de praktijk viel het mee met extra afvaldump. Nu verandert het systeem van betalen niet: inwoners blijven per keer betalen voor het aanbieden van restafval.

Wordt er toch gedumpt? Dan komt de gemeente in actie, bijvoorbeeld door handhavers in te zetten om de dader op te sporen en boetes uit te delen. Op plekken waar vaak afval naast de ondergrondse containers staat, kunnen er tijdelijke camera's komen. Zo kan de gemeente mensen die afval dumpen op heterdaad betrappen. Sommige gemeenten besteden de handhaving en het opruimen van dumpingen uit aan Avri.

En natuurlijk blijft Avri inwoners informeren over de juiste manier van afval aanbieden.

 

Hoe voorkomt Avri dat het gescheiden afval vervuild raakt met ander afval?

Avri houdt de kwaliteit van het gescheiden afval goed in de gaten. Als de kwaliteit van het afval in een wijk daalt, controleren de handhavers de afvalcontainers voordat ze geleegd worden in de inzamelwagen. Vervuilde containers laten we staan. Er kan een boete opgelegd worden als bekend is van wie het afval is. Houd uw afvalcontainer dus zelf ook in de gaten en bied hem niet te lang van tevoren aan. Dit vermindert de kans op misbruik.

Elke inwoner is er zelf verantwoordelijk voor dat het gescheiden afval niet is vervuild met andere soorten afval. Om gescheiden afval opnieuw te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat het afval zuiver is. Want als de gescheiden materialen vermengd zijn met andere soorten afval, dan kunnen ze niet gerecycled worden. Dan worden de vrachtautoladingen door onze verwerkers geweigerd en moeten ze alsnog worden verbrand. En dat is jammer van alle moeite en zorgt voor extra kosten.

 

Bijzondere situaties

Ik heb veel medisch afval. Hoe moet ik daarmee omgaan?

Hierdoor zult u meer restafval hebben dan gebruikelijk. Helaas kan Avri u niet helpen met een tegemoetkoming in deze kosten. Neem contact op met uw gemeente. Uw gemeente bekijkt of u gebruik kunt maken van een financiële tegemoetkoming in de extra kosten voor het aanbieden van het restafval. Oude medicijnen kunt u bij de apotheek brengen.

Ik ben slecht ter been en heb moeite met het dragen van mijn afvalzak. Wat nu?

Gelukkig wonen we steeds langer zelfstandig. Extra hulp wordt vaak geregeld door de thuis- en mantelzorg. Meestal helpen vrienden, familie en buren elkaar als dat nodig is. Bijvoorbeeld om de boodschappen in huis te krijgen. En straks misschien ook om de afvalzak naar de ondergrondse container te brengen.

Om te voorkomen dat mensen moeten sjouwen met een zware afvalzak, is er gekozen voor een kleinere opening van de ondergrondse container. Daar past een kleinere zak in. U hoeft dan minder afval te verzamelen voordat een zak vol is. Een kleinere zak weegt maar de helft van een grote zak. In de opening van de ondergrondse container past een middelgrote afvalzak van ongeveer 30 liter. Een volle afvalzak van 30 liter weegt ongeveer 3,5 kilo.

Voor ouderen of mindervalide inwoners voor wie het écht niet mogelijk is om afval weg te brengen of te laten brengen, zoekt de gemeente, eventueel samen met Avri, naar een oplossing. Neem in dit geval eerst contact op met uw gemeente.