Waarom verandert de manier van afval aanbieden?

De landelijke overheid heeft alle Nederlandse gemeenten de opdracht gegeven om er samen met hun bewoners voor te zorgen dat we veel minder restafval overhouden. Door ons afval beter te scheiden hoeven we minder restafval te verbranden en houden we veel meer grondstoffen over die we opnieuw kunnen gebruiken. Dat is beter voor het milieu, want verbranding zorgt door CO2-uitstoot voor opwarming van de aarde. En als we herbruikbare grondstoffen gebruiken, hoeven we geen nieuwe grondstoffen uit de aarde te winnen. Zo sparen we de aarde voor toekomstige generaties.

Goed voor het milieu
Wist u dat elke inwoner van Nederland gemiddeld maar liefst meer dan 500 kilo afval weggooit in één jaar? Een groot deel komt nu nog terecht in de grijze bak of zak voor restafval. Veel afval kan nog apart worden aangeboden. Nu worden deze materialen, net als het restafval, verbrand. Zo kunnen we er niets nieuws van maken en dat is natuurlijk heel jammer! Levert u de materialen apart in, dan wordt het een grondstof voor nieuwe producten. Zo bespaart u veel energie en grondstoffen.

Goed voor portemonnee
Ook met de nieuwe manier van afval aanbieden bespaart u geld, als u uw afval goed apart houdt. De afvalzak voor restafval is dan veel minder snel vol. U betaalt alleen per keer voor het weggooien van restafval.
Als u uw afval beter dan gemiddeld scheidt, dan betaalt u ook minder dan het gemiddelde.

Wat willen we bereiken?
De Avri-gemeenten hebben Avri opdracht gegeven om samen met u de uitdaging aan te gaan: van 121 naar 75 kilo restafval per inwoner per jaar. Dan zijn we al goed op weg naar het landelijke doel van 30 kilo in 2025. Iedereen helpt mee door het eigen afval nog beter te scheiden. Natuurlijk gaan we u daarbij helpen!

Afval scheiden, heel gewoon

is de nieuwe manier van afval aanbieden van Avri voor alle inwoners van de gemeentes Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Contact Avri

Meersteeg 15, Geldermalsen
Postbus 290
4190 CG Geldermalsen
(0345) 58 53 53
Bereikbaar ma t/m vrij 08.00 tot 17.00 uur
www.avri.nl