Afvalstoffenheffing stijgt ook in Rivierenland

Minder harde stijging afvalstoffenheffing door betere afvalscheiding

Net als in andere gemeenten in Nederland gaat de afvalstoffenheffing in Rivierenland volgend jaar omhoog. Dat komt onder meer door de gestegen kosten voor het verwerken van gft-afval, de hogere belasting op het verbranden van restafval en de lage prijs die Avri krijgt voor textiel en papier. Het Dagelijks Bestuur van Avri stelt dan ook voor om de afvalstoffenheffing te laten stijgen met gemiddeld € 34 naar € 253 per huishouden. De stijging is vergelijkbaar met die in andere gemeenten. De afvalstoffenheffing in Rivierenland ligt nog altijd onder het landelijk gemiddelde.

Het voorstel is om een basistarief te hanteren van € 211 per huisaansluiting. Voor het variabele tarief wordt per 30 liter restafval € 1,20 voorgesteld. In december stelt het Algemeen Bestuur bestaande uit wethouders van de 8 Avri-gemeenten de tarieven definitief vast.

Minder restafval drukt stijging afvalstoffenheffing  
Met het variabele tarief hebben inwoners zelf invloed op wat zij uiteindelijk betalen. Hoe minder restafval, hoe lager de variabele kosten. Voorzitter van het Dagelijks Bestuur Joost Reus: “Het is een vervelende boodschap: beter scheiden, zelf restafval wegbrengen en toch meer betalen. Veel inwoners scheiden hun afval veel beter nu zij hun restafval naar ondergrondse containers brengen. Deden zij dit niet dan zou de afvalstoffenheffing gemiddeld met € 50 euro zijn gestegen. Juist omdat we minder kosten hebben aan restafval en er meer herbruikbare stoffen uit het afval worden gehaald kunnen we de stijging van de afvalstoffenheffing beperken.”

100% kosten dekken
Joost Reus: “De heffing moet de kosten dekken van alles wat nodig is voor het inzamelen en laten verwerken van grondstoffen en restafval. Het mag nooit meer zijn, daar letten wij scherp op. Avri is namelijk geen commerciële onderneming. Wij willen in de toekomst minder afhankelijk zijn van nationale en wereldwijde marktontwikkelingen, want die hebben een grote invloed op de tarieven. Daarom onderzoeken wij hoe wij onze invloed op de tarieven op een slimme manier kunnen vergroten. Bijvoorbeeld door samenwerking bij het contracteren van verwerkers.”

Goed voor milieu en portemonnee
Restafval kan niet worden hergebruikt. Het moet worden verbrand. Dat levert CO2 op en is bovendien erg duur.  Door afval goed te blijven scheiden sparen inwoners de aarde en beperken zij de verbrandingskosten.
Het doel van de Avri-gemeenten is om in 2020 per inwoner 75 kg restafval over te houden. Dat lijkt, gezien de huidige trend, te gaan lukken.

« Terug naar overzicht