Ondergrondse containers: van plan naar plaatsing

1. Vinden van geschikte plaatsen
Avri en de gemeenten werken samen met bureau Antea voor het vinden van geschikte plaatsen voor de ondergrondse restafvalcontainers. De voorgestelde plaatsen moeten een goede dekking bieden over een gemeente, en moeten zoveel mogelijk voldoen aan 19 richtlijnendie zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Avri. De gemeente, Avri en Antea toetsen de plaatsen nauwkeurig.


2. De mening van de inwoners
Uw gemeente en Avri gaan met u in gesprek over de voorgestelde plaatsen voor de containers. Alle inwoners krijgen een brief over de voorgestelde plaatsen, en een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst in hun gemeente. Die bijeenkomsten worden ook aangekondigd in de lokale krant, op de website www.afvalscheidenheelgewoon.nl en op de website van de gemeente. Tijdens de bijeenkomsten kunnen de inwoners vragen stellen aan bestuurders en medewerkers van de gemeente, Avri en Antea. Via een reactieformulier kunnen de inwoners schriftelijk opmerkingen inleveren over de containerplaatsen. Dat kan ook via de website, e-mail, post of telefonisch bij Avri. De reactietermijn sluit 3 dagen na de laatste inloopbijeenkomst in een gemeente.


3. Bepalen van de definitieve plaatsen
Avri en de gemeente bespreken na het sluiten van de reactietermijn de opmerkingen van de bewoners over de plaatsen van de containers. De keuze voor de voorlopige plaatsen wordt dan nogmaals zorgvuldig bekeken. De argumenten en bezwaren tegen een bepaalde plaats worden afgewogen, en er wordt gekeken of een plaats moet en kan worden aangepast. Dat lukt niet altijd, bijvoorbeeld omdat een andere plaats niet beter geschikt is, maar waar mogelijk wordt er met de inwoners meegedacht. Het is vaak niet mogelijk om aan individuele bezwaren tegemoet te komen omdat we werken in het algemeen belang. Wij ontvangen veel verschillende reacties: een groep inwoners vindt de container te ver (loopafstand), andere inwoners vinden dezelfde container te dicht bij hun woning (uitzicht, vermeende geluids- en geur- en verkeersoverlast).


4. Besluit over definitieve plaatsen
Iedereen ontvangt daarna zo snel mogelijk (maar uiterlijk 7 weken na sluiting van de reactietermijn) een brief met daarin het besluit over de definitieve plaats. Dat kan dezelfde plaats zijn als de voorgestelde plaats, maar het kan dus ook om een aangepaste plaats gaan. Tegen het besluit kunnen inwoners een bezwaarschrift indienen. In de brief over het besluit wordt uitgelegd hoe een bezwaarschrift kan worden ingediend. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet automatisch in dat een container niet wordt geplaatst. Als later blijkt dat terecht bezwaar is aangetekend tegen een plaats en de plaats daardoor moet veranderen dan wordt de container verplaatst.


5. Het plaatsen van de ondergrondse restafvalcontainer
Avri werkt met aannemersbedrijf Rutte om de containers te plaatsen. Dat gaat in twee stappen:

1. Plaats controleren op kabels en leidingen in de grond (na de dossiercontrole die al in stap 1 gedaan was) en weghalen van obstakels en/of gemeentegroen.

2. Graven van het gat (ruim 3 meter diep), het plaatsen van de betonput en tenslotte het plaatsen van de container zelf.
De graafwerkzaamheden duren ongeveer 1 dagdeel per ondergrondse container. Ook het plaatsen van de container duurt normaal gesproken 1 dagdeel. De mensen die dicht in de buurt wonen van de container krijgen van aannemer Rutte op tijd informatie over de werkzaamheden.

Afval scheiden, heel gewoon

is de nieuwe manier van afval aanbieden van Avri voor alle inwoners van de gemeentes Buren, Culemborg  Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Contact Avri

Meersteeg 15, Geldermalsen
Postbus 290
4190 CG Geldermalsen
(0345) 58 53 53
Bereikbaar ma t/m vrij 08.00 tot 17.00 uur
www.avri.nl