Veelgestelde vragen

Op de meest voorkomende vragen hebben wij al antwoord gegeven. Mocht u vraag er niet tussen staan dan kunt u via het contactformulier uw vraag stellen. » ga naar contactformulier

Algemene vragen

We scheiden toch al veel afval. Waarom moet het dan anders?

Inwoners van Rivierenland scheiden hun afval inderdaad al best goed. Maar het kan nog beter! De grondstoffen voor nieuwe producten en materialen raken op. Alles wat we uit de grond halen en na gebruik verbranden, moeten we opnieuw uit de grond halen. Dat zorgt voor opwarming van de aarde. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen! Door meer afval te scheiden en te hergebruiken. Maar dan moeten we er eerst voor zorgen dat er minder herbruikbare materialen in de verbrandingsoven komen. En dat doen we door ons afval nog beter te scheiden. Het meeste afval dat nu nog vernietigd wordt in de verbrandingsoven, had namelijk nog gescheiden kunnen worden. Maar ongeveer een kwart is ‘echt’ restafval.

Ik vind het lastig dat ik mijn restafval zelf weg moet brengen. Hoe ga ik daarmee om?

Wij begrijpen dat het best even wennen zal zijn. Maar uit de ervaringen in andere gemeenten blijkt dat inwoners met deze nieuwe manier van afval aanbieden nog maar heel weinig restafval over houden. Ze gaan hun afval namelijk veel beter scheiden. Als u beter gaat scheiden, heeft u minder restafval. Dit restafval brengt u weg in kleine afvalzakken van 30 liter.

In 2019 stijgen de kosten voor afval in Rivierenland. Wat betekent dit voor mij?

Veel inwoners maken zich zorgen over de kosten. Inwoners die goed opletten wat ze nog bij het restafval doen en hierdoor hun afval nog beter scheiden, betalen in 2019 slechts iets meer dan in 2018. Het tarief stijgt gemiddeld van € 199 in 2018 naar € 204 in 2019. Dat is dus een verschil van € 5.
Vanaf 2019 krijgen de meeste inwoners te maken met een ondergrondse wijkcontainer voor restafval. Dan betaalt u per keer dat u een afvalzak in de container gooit. U zet dus geen container meer aan de straat. Het tarief per afvalzak is veel lager dan het tarief dat in de pers genoemd wordt.  In de pers wordt namelijk regelmatig het hoogste tarief genoemd (€ 18,50). Dat tarief is voor de eigen 240 liter container voor restafval. Vanaf 2019 kunnen alleen inwoners van het buitengebied gebruikmaken van deze containers. De meeste andere inwoners maken dus gebruik van een ondergrondse container voor restafval met zakken van 30 liter.

Hoe voorkomt Avri dat het gescheiden afval vervuild raakt met ander afval?

Elke inwoner is er zelf verantwoordelijk voor dat het gescheiden afval niet is vervuild met andere soorten afval. Om gescheiden afval opnieuw te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat het afval zuiver is. Want als de gescheiden materialen vermengd zijn met andere soorten afval, dan kunnen ze niet gerecycled worden. Dan worden de vrachtautoladingen door onze verwerkers geweigerd en moeten ze alsnog worden verbrand. En dat is jammer van alle moeite. Daarom houdt Avri de kwaliteit van het gescheiden afval goed in de gaten. Als de kwaliteit van het afval in een wijk daalt, controleren de handhavers de containers voordat ze geleegd worden in de inzamelwagen. Vervuilde containers laten we staan. Er kan een boete opgelegd worden als bekend is van wie het afval is.

Hoe voorkomt Avri dat er meer afval wordt gedumpt?

We verwachten niet dat er extra veel mensen huisvuil gaan dumpen door de nieuwe manier van afval aanbieden. De meeste mensen houden zich gewoon aan de wet. Dat was in 2014 ook zo. Toen is het beleid ook veranderd: inwoners gingen apart betalen per keer dat zij afval aanboden. In de praktijk viel het mee met extra afvaldump. Nu verandert het systeem van betalen niet: inwoners blijven per keer betalen voor het aanbieden van restafval.
Bij de grijze container voor restafval werd het gebruik geregistreerd via een chip. Bij de ondergrondse container wordt het gebruik geregistreerd via de pas waarmee de container geopend kan worden.
In andere gemeenten die dit beleid - waarbij restafval wordt weggebracht naar een ondergrondse container voor restafval - al hebben ingevoerd, kwamen er geen extra dumpingen in de openbare ruimte.
Wordt er toch gedumpt? Dan komt de gemeente meteen in actie. Er staan extra handhavers klaar. Zij sporen de dader op en delen boetes uit. Op plekken waar vaak afval naast de ondergrondse containers staat, komen er tijdelijke camera's. Zo kan de gemeente mensen die afval dumpen op heterdaad betrappen.
En natuurlijk blijven we inwoners informeren over de juiste manier van afval aanbieden.

We verwachten geen extra afvaldump in de natuur. In andere gemeenten waar inwoners hun afval op deze manier aanbieden, is dat ook niet gebeurd. 

Gaat Avri luiers en incontinentieafval apart ophalen?

Op dit moment zijn er te weinig mogelijkheden voor de recycling van luiers en incontinentieafval. In Nederland wordt gezocht naar meer mogelijkheden. Avri volgt de ontwikkelingen op de voet. Wij willen beginnen met de inzameling van luiers en incontinentieafval, zodra recycling mogelijk is tegen aanvaardbare kosten.

Binnen de bebouwde kom

Ik woon in een laagbouwwoning binnen de bebouwde kom. Wat gaat er voor mij veranderen vanaf 1 juli 2019?

Plastic verpakkingen en drinkpakken
Plastic verpakkingen en drinkpakken blijven we bij u thuis ophalen. Hiervoor gebruikt u straks uw grijze container waar nu het restafval in gaat. Deze container wordt 1 keer per 3 weken geleegd. De kosten voor het inzamelen en recyclen van herbruikbare materialen zitten in het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing. U betaalt voor het aanbieden van een container dus niets extra.

Groente-, fruit- en tuinafval en papier/karton
U houdt uw groene container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). Ook houdt u uw grijze container met blauw deksel voor papier en karton. Avri blijft uw gft-afval en papier/karton aan huis ophalen. Uw gft-container wordt, net als nu, 1 keer per 2 weken geleegd. Uw container voor papier/karton wordt, net als nu, 1 keer per maand geleegd.
De kosten voor het inzamelen en recyclen van herbruikbare materialen zitten in het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing. U betaalt voor het aanbieden van een container dus niets extra.
Let u erop dat het deksel van uw container dicht kan als u deze aan de straat zet? Ook mag er geen afval naast de containers worden gezet als deze aan de straat staan (ook geen papier en karton).

Brengcontainers voor glas, papier/karton en textiel
De brengcontainers voor glas, papier/karton en textiel blijven staan waar ze nu staan. De kosten voor het inzamelen en recyclen van herbruikbare materialen zitten in het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing. U betaalt voor het aanbieden van een container dus niets extra.
Avri gaat nog kijken of er extra brengcontainers nodig zijn, zodat het makkelijker wordt om uw afval naar deze containers te brengen.

Restafval 
Avri haalt uw restafval vanaf 1 juli 2019 niet meer aan huis op. De meeste inwoners brengen dit dan zelf weg naar een ondergrondse container in de buurt. U kunt de container openen met een speciale pas. U betaalt per keer dat u een zak met restafval in de ondergrondse container doet.

Buiten de bebouwde kom

Ik woon buiten de bebouwde kom. Wat gaat er voor mij veranderen vanaf 1 juli 2019?

Plastic verpakkingen en drinkpakken
Het ophalen van de zakken stopt vanaf 1 juli 2019. U krijgt een extra container voor plastic verpakkingen en drinkpakken. Deze container wordt 1 keer per 3 weken geleegd. De kosten voor het inzamelen en recyclen van herbruikbare materialen zitten in het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing. U betaalt voor het aanbieden van een container dus niets extra.

Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval)
U houdt uw container. Avri blijft uw gft-afval aan huis ophalen. Uw gft-container wordt, net als nu, 1 keer per 2 weken geleegd. De kosten voor het inzamelen en recyclen van herbruikbare materialen zitten in het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing. U betaalt voor het aanbieden van een gft-container dus niets extra.

Papier en karton
U houdt uw container. Avri blijft uw papier en karton aan huis ophalen. Uw container voor papier en karton wordt, net als nu, 1 keer per maand geleegd. De kosten voor het inzamelen en recyclen van herbruikbare materialen zitten in het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing. U betaalt voor het aanbieden van een container dus niets extra.

Restafval
U kunt kiezen:
1. U brengt uw restafval zelf naar een ondergrondse container in een kern bij u in de buurt. Hiervoor heeft u een pas nodig. U betaalt per keer dat u een zak met restafval in de ondergrondse container doet. Uw container aan huis voor restafval wordt de container voor plastic verpakkingen en drinkpakken.
2. U houdt uw restafvalcontainer. Deze kunt u 1 keer per 4 weken aan de straat zetten om te laten legen. U betaalt daarvoor per keer dat u de container aanbiedt. U krijgt dan een extra container voor plastic verpakkingen en drinkpakken.

U heeft in november 2018 een brief ontvangen over hoe u uw keuze aan ons doorgeeft.

Ik wil mijn eigen container voor restafval houden. Mag ik deze ruilen voor een grotere container?

Ja. U kunt kiezen uit een kleine container (140 liter) of een grote container (240 liter). Ruilen van een kleine container naar een grote container kost normaal € 35. Maar straks betaalt u (eenmalig) niets extra. Het laten legen van een grotere container is wel duurder dan een kleine. De tarieven worden elk jaar in december vastgesteld voor het nieuwe jaar.
Ruilen van een grote naar een kleine container is altijd gratis.

Gaat mijn grijze container voor restafval niet stinken als Avri deze maar een keer per vier weken leegt?

Groente-, fruit- en tuinafval (gft) en ander afval dat kan rotten geeft de meeste stank. Dit hoort niet thuis in de container voor restafval. Avri blijft het gft elke twee weken bij u thuis ophalen. Het is dus belangrijk om gft goed te scheiden. Bepaald afval kan een geur met zich mee brengen. Vooral in de zomer. Het helpt als u dit afval in een plastic zak doet en deze dichtknoopt. Ook helpt het als u uw container uit de zon zet.

Centrum van Culemborg, Zaltbommel of Tiel

Ik woon in het stadscentrum van Culemborg, Zaltbommel of Tiel. Wat gaat er voor mij veranderen vanaf 1 juli 2019?

Plastic verpakkingen en drinkpakken
Plastic verpakkingen en drinkpakken worden niet meer aan huis opgehaald. Avri plaatst ondergrondse perscontainers voor de verpakkingen op redelijke loopafstand. Het gebruik van deze containers kost niets extra. U kunt de containers openen met uw afvalpas.

Glas, papier/karton en textiel
U kunt uw glas, papier/karton en textiel, net als nu, naar een ondergrondse container brengen. De brengcontainers blijven waar ze nu staan.
Sommige inwoners hebben een eigen container voor gft en/of voor papier en karton. De gft-container wordt, net als nu, 1 keer per 2 weken geleegd. De container voor papier en karton wordt, net als nu, 1 keer per maand geleegd. De kosten voor het inzamelen en recyclen van herbruikbare materialen zitten in het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing. U betaalt voor het aanbieden van glas, papier/karton en textiel dus niets extra.

Voedselafval (zoals etensresten, groente en fruit)
Als meer inwoners samen om een cocon voor voedselafval vragen, dan wordt het verzoek om een cocon te plaatsen voorgelegd aan het bestuur. Bij goedkeuring worden afspraken gemaakt met de inwoners.
Voor het aanvragen van een cocon voor voedselafval kunt u contact opnemen met Avri.

Restafval
U brengt uw restafval net als nu naar een ondergrondse container. Deze container staat op maximaal 250 meter van uw huis. U betaalt per keer dat u een afvalzak in de container doet.

Flat of appartement

Ik woon in een flat of appartement. Wat gaat er voor mij veranderen vanaf 1 juli 2019?

Plastic verpakkingen en drinkpakken
Avri haalt de bekende transparante zakken wekelijks op. Door plastic verpakkingen en drinkpakken elke week op te halen, komt er meer service voor het goed gescheiden aanbieden van deze recyclebare materialen. Dat leidt voor u tot minder restafval en dus minder kosten.

De kosten voor het inzamelen en recyclen van herbruikbare materialen zitten in het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing. U betaalt voor het aanbieden van plastic verpakkingen en drinkpakken dus niets extra.

Glas, papier/karton en textiel
U kunt dit, net als nu, naar de hiervoor bestemde brengcontainers brengen of in de container in of bij uw appartement. De brengcontainers blijven waar ze nu staan. U betaalt voor het aanbieden van glas, papier/karton en textiel niets extra.
Sommige inwoners gebruiken een eigen container voor gft en/of papier en karton. Uw gft-container wordt, net als nu, 1 keer per 2 weken geleegd. Uw papiercontainer wordt, net als nu, 1 keer per maand geleegd. De kosten voor het inzamelen en recyclen van herbruikbare materialen zitten in het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing. U betaalt voor het aanbieden van glas, papier/karton en textiel dus niets extra.

Voedselafval (zoals etensresten, groente en fruit)
Als meer inwoners samen om een cocon voor voedselafval vragen, dan wordt het verzoek om een cocon te plaatsen voorgelegd aan het bestuur. Bij goedkeuring worden afspraken gemaakt met de inwoners.
Voor het aanvragen van een cocon voor voedselafval kunt u contact opnemen met Avri.

Restafval
U brengt uw restafval, net als nu, naar een ondergrondse container. Deze container staat op maximaal 250 meter van uw huis. Ook dan betaalt u per keer dat u een afvalzak in de container doet.

Ondergrondse containers voor restafval

Hoe hebben de gemeente en Avri de plaatsen voor de containers gekozen?

De plaats van de ondergrondse containers is heel zorgvuldig gekozen. Het vinden van een geschikte plaats is niet makkelijk. Elke plaats moet aan veel eisen voldoen. Er zijn 19 eisen vastgesteld door Avri en uw gemeente. Alle gekozen plaatsen voldoen aan deze eisen waarbij gekeken is naar de verschillende belangen. Zo wordt rekening gehouden met bereikbaarheid, veiligheid, technische geschiktheid, ondergrondse kabels en leidingen, het beperken van de kans op schade en overlast en op aantasting van het uiterlijk van de openbare ruimte.

Ik ben het niet eens met de gekozen plaats voor de ondergrondse container. Wat nu?

Alle gekozen plaatsen voldoen aan een lijst van eisen die uw gemeenten en Avri hebben opgesteld. Uw gemeente en Avri hebben inloopavonden georganiseerd, of gaan dat binnenkort nog doen. Inwoners is (of wordt) om advies gevraagd over de gekozen plaatsen. Deze adviezen zijn meegewogen met lijst met eisen voor een locatie en vervolgens zijn de plaatsen definitief vastgesteld. Elke inwoner is (of wordt) per brief geïnformeerd over de definitieve plaats van de container waar zij gebruik van gaan maken.
Bent u, ondanks de zorgvuldige voorbereiding, niet akkoord met de gekozen plaats van de container waarvan u gebruik moet maken? Dan kunt u bezwaar indienen en in beroep gaan. In de brief die u krijgt over de definitieve plaats van uw ondergrondse container staat hoe u dat kunt doen.

Hoe ver moet ik straks lopen met mijn zak restafval?

In de kernen binnen de bebouwde kom staan de containers meestal op maximaal 250 meter van uw huis. Avri en uw gemeente hebben bepaald dat dit de maximaal redelijke loopstand is, die voor de meeste inwoners moet gelden. Alle plaatsen voldoen aan die richtlijn.

Hoe open ik de ondergrondse restafvalcontainer?

De ondergrondse container voor restafval opent u met een pas. Als u nu nog geen gebruik maakt van een ondergrondse container, dan heeft u nu nog geen pas. In het voorjaar van 2019 ontvangt u uw pas via de post.

Slecht ter been

Ik ben slecht ter been en heb moeite om te sjouwen met mijn afvalzak. Wat nu?

Gelukkig wonen we steeds langer zelfstandig. Extra hulp wordt vaak geregeld door de thuis- en mantelzorg. Meestal helpen vrienden, familie en buren elkaar als dat nodig is. Bijvoorbeeld om de boodschappen in huis te krijgen. En straks misschien ook om de afvalzak naar de ondergrondse container te brengen.
Om te voorkomen dat mensen moeten sjouwen met een zware afvalzak, is er gekozen voor een kleinere opening van de ondergrondse container. Daar past een kleinere zak in. U hoeft dan minder afval te verzamelen voordat een zak vol is. Een kleinere zak weegt maar de helft van een grote zak. In de opening van de ondergrondse container past een kleine afvalzak van ongeveer 30 liter. Een volle afvalzak van 30 liter weegt ongeveer 3,5 kilo.
Voor ouderen of mindervalide inwoners voor wie het écht niet mogelijk is om afval weg te brengen of te laten brengen, dan proberen we samen met de gemeente naar een oplossing te zoeken.

Afval scheiden, heel gewoon

is de nieuwe manier van afval aanbieden van Avri voor alle inwoners van de gemeentes Buren, Culemborg  Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Contact Avri

Meersteeg 15, Geldermalsen
Postbus 290
4190 CG Geldermalsen
(0345) 58 53 53
Bereikbaar ma t/m vrij 08.00 tot 17.00 uur
www.avri.nl