04-12-2018
Nieuwe manier van afval aanbieden start niet op 1 januari 2019

Op 1 juli 2019 start de nieuwe manier van afval aanbieden in Rivierenland met als doel het restafval te verminderen en de leefomgeving duurzamer te maken. De meeste inwoners brengen hun restafval vanaf dat moment naar ondergrondse containers. Tot 1 juli bieden inwoners hun restafval aan op dezelfde manier als zij nu gewend zijn. Dit besloot het Dagelijks Bestuur van Avri op 3 december jl..

De nieuwe manier van afvalinzameling waarbij inwoners zelf hun restafval wegbrengen start niet op 1 januari  2019. Extra containers en de onvoorziene ligging van kabels en leidingen vragen om meer tijd voor het plaatsen van de ondergrondse containers. Inwoners blijven voorlopig hun restafval op de voor hen gebruikelijke manier aanbieden. In de komende weken brengt het Avri-bestuur de consequenties in kaart. In december bepaalt het Avri-bestuur wanneer de nieuwe manier van afval inzamelen in 2019 start.
 
Tijdens inloopdagen over ondergrondse containerplaatsen ontvingen de 10 Avri-gemeenten verzoeken van inwoners om extra containers te plaatsen. Het Avri-bestuur vindt het belangrijk om hier gehoor aan te geven. Er worden daarom 64 containers extra geplaatst, wat meer tijd kost voor de aannemer. Invloed op de planning hebben ook de ligging van kabels en leidingen. In het belang van de veiligheid van inwoners en medewerkers vraagt dit om een aangepaste werkwijze. Door de extra containers en de nieuwe werkwijze heeft de aannemer meer werk en daardoor meer tijd nodig om de containers te plaatsen.

Extra tijd nemen
Joost Reus, voorzitter van het Algemeen Bestuur van Avri: "Van inwoners kregen we verschillende verzoeken om meer containers te plaatsen in gebieden waar mensen wonen die minder mobiel zijn. Dit signaal hebben wij opgepakt. Er komen 64 ondergrondse containers extra. Doordat we niet op 1 januari starten is er ook meer tijd om een oplossing te vinden voor het incontinentiemateriaal en medisch afval. En voor de containerplaatsen die ongeschikt zijn vanwege de onderliggende kabels en leidingen kunnen we ook meer tijd nemen om er alternatieve locaties voor te vinden." 

Ligging kabels en leidingen
In overleg met gemeenten en naar aanleiding van reacties van inwoners zijn zoveel mogelijk geschikte plaatsen gezocht in openbaar groen, waar normaal gesproken weinig kabels en leidingen liggen. Na controles bleken meer locaties niet vrij te zijn van kabels en leidingen dan was aangenomen op basis van kengetallen. Reus: "Uit voorzorg wordt de ondergrond ter plaatse uitgebreid onderzocht om te voorkomen dat er tijdens het graafwerk bijvoorbeeld elektrakabels en gasleidingen geraakt worden met grote gevolgen van dien. Dit kost meer tijd dan voorzien in de planning, maar is nodig voor de veiligheid van inwoners en medewerkers."

Afval scheiden, heel gewoon

is de nieuwe manier van afval aanbieden van Avri voor alle inwoners van de gemeentes Buren, Culemborg  Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Contact Avri

Meersteeg 15, Geldermalsen
Postbus 290
4190 CG Geldermalsen
(0345) 58 53 53
Bereikbaar ma t/m vrij 08.00 tot 17.00 uur
www.avri.nl